Pregled dejavnosti
- Reševanje hidravličnih težav na cevovodih in v črpališčih
 
Preprečevanje in reševanje že nastalega hidravličnega udara
Dimenzioniranje, izbira, dobava in zagon:
- reducirnih postaj za zniževanje tlaka
- regulacijskih enot za kontrolo pretoka, nivoja, itd
- sistemov avtomatskega odzračevanja cevovodov
- regulacijskih postaj za požarne sisteme
- kontrolnih enot za petrokemične instalacije
- Priprava pitne ali tehnološke vode
 
Paketne (kontejnerske) enote za pripravo pitne vode
Dimenzioniranje, izbira, dobava in zagon:
- Sitastih, disk in večmedijskih filtrov za odstranjevanje mehanskih nečistoč
- Polavtomatskih filtrov za odstranjevanje nečistoč
- Avtomatskih samočistilnih filtrov za odstranjevanje nečistoč
- Armature za infrastrukturo in industrijske aplikacije:
  - regulacijski ventili
- zračniki
- lopute
- zasuni
- hidranti  
in ostale armature za: - vodovodne instalacije
- kanalizacijske sisteme
- namakalne sisteme
- industrijske instalacije
- protipožarne instalacije
- petrokemične instalacije
- Zastopanje, uvoz-izvoz, distribucija opreme in servis
  Zastopamo na področju JV Evrope:
A.R.I. flow control accessories www.arivalves.com
BERMAD water control solutions www.bermad.com
VIKING JOHANSON univerzalne spojke www.vikingjohnson.com
VULCAN prekristalizator vodnega kamna www.cwt-international.com
  Distribuiramo na področju JV Evrope:
Amiad filtri za vodo www.amiad.com
Euromag - merilci pretoka www.euromag.191.it
KRAMMER armature www.krammer-armaturen.at
ARAD - števci za vodo www.arad.co.il
TECHNOLOG - logerji tlaka in pretoka www.technolog.com